0700 166 96, 0886 737 719  |  dostavka@dedalbg.com

0700 166 96, 0886 737 719  |  dostavka@dedalbg.com

Условия за пазаруване

Общи условия
Защита на лични данни
Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.dedal-robot.com.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.dedal-robot.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.


Този документ съдържа Общите условия, според които Дедал Къмпани ООД,, ЕИК по ДДС: BG160137392, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.dedal-robot.com. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.dedal-robot.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. С приемане на настоящите Общи условия преди финализиране на поръчката, потребителят/клиентът се съгласява и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.dedal-robot.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.


1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dedal-robot.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.


1.4. След натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ” , потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила и от този момент се счита, че между страните има валидно сключен договор за покупко-продажба от разстояние. Клиентът получава потвърждение на поръчката, което може да бъде изпратено по електронен път или чрез гласово уведомяване по телефон, но това потвърждение няма правно действие по отношение на самото сключване на договора между страните.

1.5. При поръчка на “БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ” Потребителят се съгласява и с Общите условия при поръчка на тестов робот /демо машина/, които са публикувани на подходящо място на уеб сайта www.dedal-robot.com.


1.6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва възможността след получаване на поръчка от клиент, да се свърже допълнително с него с цел доуточняване на детайли или в случай на корекция на цени, технически грешки, некоректно или непълно подадена информация от клиента и др.


1.8. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС, когато сделката е на територията на Република България.

1.9. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

2. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА НА www.dedal-robot.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на ТЪРГОВЕЦА. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на плащане, начина на доставка, според предложените на Сайта възможности.

При плащане по банков път, виртуален ПОС, PayPal, ePay срокът за доставка започва да тече след получаването на сумата от страна на ТЪРГОВЕЦА.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги, начинът на плащане и доставка.

Потребителят има право да се откаже от направена поръчка в рамките на работния ден, но не след като е потвърдил поръчката си при обаждане на служител на ТЪРГОВЕЦА.

3. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Стандартният срок на доставка на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 1 до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере начин на доставка от предоставените му при поръчка опции.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ТЪРГОВЕЦА на тел. 070016696.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и не уведоми незабавно ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

 

4. ПЛАЩАНЕ

При извършване на поръчката през сайта на ТЪРГОВЕЦА, Потребителят има право да избере вида на плащане според предложените на Сайта възможности.


При плащане по банков път, банкова карта, PayPal, ePay срокът за доставка започва да тече след получаването на сумата от страна на ТЪРГОВЕЦА.

 

5. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

ПОТЕРБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. Описаното по-горе право за отказ в 14-дневен срок не важи за Юридически Лица!

За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да уведоми за това ТЪРГОВЕЦА като е препоръчително да попълни формуляра на следния адрес https://dedal-robot.com/spg/601697/VRASHTANE или да изпрати e-mail със заглавие “Връщане на продукт” на dostavka@dedalbg.com с информация за имената си, адрес, телефонен номер, електронен адрес, номер на поръчка и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление.

В случай, че потребителят се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови стойността на стоката в срок от 14 дни от датата, на която потребителят информира ТЪРГОВЕЦЪТ за неговото решение за отказ от договора

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. При приемане на върната стока от Потребителя, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да провери продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При наличие и установяване на такива щети, ТЪРГОВЕЦЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да върне обратно на ТЪРГОВЕЦА стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал ТЪРГОВЕЦЪТ за отказа си от договора. 

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката до адресът на ТЪРГОВЕЦ


Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. На връщане подлежи и подарък, ако такъв е получен. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, замърсена, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, части или стикери, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

 

Възстановяване на суми във връзка с извършени плащания:

Възстановяването на суми по извършени плащания става, след като Търговецът получи обратно продукта от Потребителя/Клиента и той отговаря на нужните изисквания за да бъде възстановена пълно или частично сумата.

► В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 календарни дни.

► В случай, че плащането е направено с плащане по банков път или PayPal възстановяването на суми се извършва чрез превод по същата сметка, с която е направено плащането в срок от 14 календарни дни.

► В случай, че плащането е направено с наложен платеж, Epay, EasyPay възстановяването на суми се извършва чрез обратен превод по същата сметка, с която е направено плащането или по друга банкова сметка, предоставена от Потребителя, в срок от 14 календарни дни.

 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ТЪРГОВЕЦЪТ прилага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.


С приемане на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ при оформяне на поръчката клиентът приема и съответните ГАРАНЦИОННИ срокове за вида стока, която закупува.


Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;
б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от www.dedal-robot.com сервизен център;
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

 

7. ЦЕНИ


Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. 

Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до адреса за доставка на клиента. Транспортът в рамките на Република България е за сметка на клиента , като след изпращане на поръчката ТЪРГОВЕЦА следва да го уведоми по надлежен начин за стойността на куриерските или други транспортни разходи, като съответното заявление няма обвързваща сила за клиента и той може самостоятелно да организира транспорта на стоката/ите . В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати, освен транспортните разходи и всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация или като гост да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.dedal-robot.com.

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин на страницата www.dedal-robot.com.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.dedal-robot.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна или да я организира по собствен начин и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.dedal-robot.com.

ТЪРГОВЕЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dedal-robot.com.


ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока съобразно българското законодателство и ЗЗП ( Закон за защита на потребителите ), да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).


В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.dedal-robot.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

ТЪРГОВЕЦЪТ, като регистриран оператор на лични данни, има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, като се съгласява да не я разгласява публично освен в изрично предвидени от законодателството на Република България случаи.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: orders@dedalbg.com. ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на проблеми и ненормално функциониране включително грешки в алгоритми, кодове и информация за продукти причинени от разработчика на уеб базираната платформа за онлайн търговия, която е използвал за изграждане на своя онлайн магазин www.dedal-robot.com.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ

Фирма ДЕДАЛ КЪМПАНИ ООД е регистриран оператор на лични данни.

ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, като официално уведоми за целта Търговеца, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

12. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.dedal-robot.com на своя компютър.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Интернет магазина  www.dedal-robot.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо от Арбитражния съд при БТПП, а след това от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Комисия за Защита на потребителите: https://www.kzp.bg/
Арбитражен съд: https://www.bcci.bg/bcci-arbitration-court.html

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно този документ преди да използвате нашите услуги. Той обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме Вашите данни. Предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата “Политика за поверителност и използване на личните данни”, се счита за съгласие предоставените от Вас данни да бъдат обработвани по посочения в този документ начин.

 1. Кои сме ние?

Основният администратор на вашите лични данни за целите на нашите услуги е Дедал Къмпани ООД със седалище в гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 145, което предоставя услугите си съгласно Общите Условия, публикувани в този сайт.

Можете да се свържете с нас на тел. 0700 166 96, 032 966 788, e-mail: dostavka@dedalbg.com или като използвате формата за връзка с нас, поместена на този сайт.

 1. Защо обработваме Ваша лична информация?

Съхраняваме и използваме данните:

 • За осигуряване на достъп Ви като потребителите и предоставяне на Услуги чрез нашия онлайн магазин
 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчкии други.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и новини. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (промоция, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
 • За да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим сигурно пазаруване и запознаване с предлаганите от нас продукти
 • За да Ви направим предложения и препоръки за нашите Услуги, които може да Ви интересуват. 
 • Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно изискване

 

 1. Каква информация събираме от Вас?

3.1. Информация при регистрация и друга информация относно профила на потребител

Когато се регистрирате, за да изпозвате нашите Услуги ние събираме следната информация за Вас:

 • Вашето име и фамилия, телефонен номер, e-mail, адрес и/или данни за фирма, ако титулярът на регистрацията е ЮЛ
 • Ако се регистрирате чрез ВашияGoogle или Facebook профил - Вашето име, фамилия, e-mail или друга информация, която е видима във Вашия профил,, в зависимост от предоставените от Вас разрешения

3.2. Информация при поръчка на потребителя

 • При покупка на продуктможем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email или др. 
 • При покупка на изплащане следва да предоставите Вашите лични данни, необходими за одобрение и последващо получаване на кредит. Тези данни се съхраняват и използват единствено за целите на обработването на вашата заявка, за установяването на контакт с Вас и свързаното с това техническо администриране.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Ако доставката на поръчаните от Вас стоки се осъществява от куриер или друга транспортна фирма, ние предоставяме Вашите контактни данни, само доколкото това е необходимо за извършването на доставка.
 • При плащане чрез E-Pay, ,Easypay,PayPal, с кредитни/дебитни карти или с кредит/лизингови вноски, Ние предоставяме данните, които Вие сте попълнили, на институцията, която ги обработва, с цел извършване на заявеното от Ваша страна плащане.
 • В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични даннина наши партньори (напр. транспортни, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

 

3.3. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също така да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация. Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси, ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.

Когато осъществявате достъп до нашия онлайн магазин или използвате нашите Услуги ние автоматично можем да събираме следната информация за Вас:

 • Информация за устройството -операционна система, версия, уникални идентификатори, типа и версията на браузъра Ви
 • Информация за местоположението
 • Данни за потребител - технически данни катоIP адрес, дата на регистрация, дата на последната промяна на паролата, дата на последното успешно влизане
 • Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници- информация за Вашите действия, като например сайтовете, от които достъпвате до нашият сайт, дата и час на всяко посещение, извършени от вас търсения, рекламни банери, върху които сте кликнали и реда, в който посещавате съдържанието на нашият онлайн магазин

3.4. Не събираме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели и други. Нашите Услуги не са предназначени за деца под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 18-годишна възраст.

3.5. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

 1. Бисквитки и подобни технологии

Ние използваме "бисквитки" (“cookies”), за да проследяяваме поведението на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви и да Ви предоставяме подходящи реклами. "Бисквитките" са малки текстови файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Те ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Възможно е и да използваме някои упълномощени трети страни, които поставят бисквитки на нашия Сайт, за да доставят техни услуги.Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои "бисквитки", да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате  задават или имат достъп до "бисквитки", можете да настроите браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Нашият сайт използва следните категории бисквитки:

 • Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето устройство и влизат в употреба, когато посещавате онлайн магазинът ни. Тези бисквитки служат за запаметяване на настройките и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на техните последващи посещения.
 • Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за бисквитки на Вашия браузър до напускане на сайта ни. Информацията, която получаваме, използвайки тези бисквитки, ни помага в анализа на уеб трафика.
 • Рекламни бисквитки – тези бисквитки гарантират предоставянето на персонализирани реклами и подпомагат измерването на ефективността на рекламните кампании чрез анализ на взаимодействието Ви с рекламите.
 1. Вие имате право на безплатна информация за съхраняваните от нас Ваши данни, както и право на корекцияили изтриване(„правото да бъдеш забравен“) на тези данни. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Всички описани по-горе действия можете да направите през профила си или чрез писмено подадено заявление. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

Ако имате допълнителни въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля свържете се с нас.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) между нас, като в тази връзка декларирам, че: 1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и „4финанс“ ЕООД като съвместни администратори на лични данни ми предоставиха информация за: 1.1. Данните, които ги идентифицират като администратор на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 131134023, („Банката“) и “4финанс” ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2, ЕИК 202393458, („4финанс“). Данните, които идентифицират като администратор на лични данни друг мой кредитор са налични: на официалният интернет сайт на Банката www.tbibank.bg и се допълват при сключване на договор за кредитно посредничество между Банката и всеки нов потенциален кредитор, при предоставянето на финансовата ми услуга или при мое поискване. 1.2. Съвместното предоставяне на услуги от Банката, 4Финанс или друг кредитор – Банката, 4Финанс или друг кредитор си предоставят взаимно услуги по кредитно посредничество, при което да ми бъде предложен най-подходящият за мен кредитен продукт, съобразно предоставената от мен информация и извършената преценка на моята платежоспособност; 1.3. Целите, за които Банката, съответно 4Финанс или друг кредитор събират личните ми данни, са както следва: за моята идентификация и за извършването на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката или съответно 4Финанс или друг кредитор, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката или съответно 4финанс или друг кредитор, във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- за управление на сметките ми - когато имам открити такива в Банката, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на Банката или съответно 4финанс или друг кредитор, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в Банката или съответно 4финанс или друг кредитор, в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на Банката или съответно 4финанс или друг кредитор (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит с нито един кредитор); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката или съответно 4финанс или друг кредитор, като събираните данни са съотносими и ненадхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на Банката или съответно 4финанс или друг кредитор и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 26 и чл.28 от Регламент 2016/679 („Регламента“). Обработващи лични данни, на които предоставените от мен данни могат да бъдат разкрити и възложени за обработване, са: 1) доставчици на софтуерни услуги във връзка с поддръжката на информационните системи на Банката, 4финанс или друг кредитор; 2) дружества, на които Банката, 4финанс и/или друг кредитор могат да възложат събиране на вземания по потребителски или други кредити; 3) куриерски фирми и други доставчици на услуги по изпращане на рекламни или други съобщения; 4) други дружества от групата на Банката, 4финанс или съответно друг кредитор, които могат да извършват дейности във връзка с оценката на моята платежоспособност, с управлението и администрирането на договора ми за кредит или други свързани услуги; 5) дружества, администриращи плащания по кредити, битови сметки и други – за целите на
предоставяне на различни възможности за изплащане на моя кредит; 6) доставчици на услуги по архивиране и съхранение на документи; 1.5. Предоставянето на личните ми данни е доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката, съответно 4финанс или друг кредитор и мен; 1.6. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни и другите ми права по отношение на личните ми данни, а именно: за правата ми по чл. 15 до чл. 22 от Регламента, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от Банката, съответно от 4финанс или друг кредитор потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от Банката, съответно от 4финанс или друг кредитор да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред Банката, съответно пред 4финанс или друг кредитор срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване. Правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно, подадено по пощата на адрес или на имейл dpo@tbibank.bg; 1.7. Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: Банката, 4финанс или друг кредитор ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление - декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор или друг договор – за срок от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, освен ако закон изисква или страните договорят по-дълъг срок; 1.8. Правното основание за обработване на личните ми данни е както следва: 1) сключването и изпълнението на договора за кредит или друг договор за предоставяне на услуга от Банката, респективно 4Финанс или друг кредитор; 2) легитимния интерес на Банката, 4финанс или друг кредитор да предоставят актуална информация за свои налични и нови продукти и услуги ; 3) изричното ми съгласие – за обработването, посочено в т. 2 по-долу; 4) изпълнение на задължения на Банката, 4финанс или друг кредитор по закон – в изпълнение на приложимата към тях нормативна уредба, Банката, 4финанс или друг кредитор са длъжни да съхраняват копие от личната ми карта, да предоставят данните ми на държавни органи и да извършват други предвидени от нормативната уредба форми на обработване. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. С настоящото Заявление – Декларация: 2.1. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни и данните събрани от публични и специални регистри и бази данни нa 4финанс или друг кредитор и обратното за целите по т. 1.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката, 4Финанс или друг кредитор: да получава от Националния Осигурителен Институт (НОИ) и от национална база данни „Население” към МРРБ информацията която се съдържа в тези бази данни, да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, както и да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни от публични и специални регистри и бази данни на трети лица - Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, за целите и сроковете, описани в 1.3, включително и в случай, че не сключа договор за потребителски кредит или друг договор, за финансова услуга с Банката, 4финанс или друг кредитор. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката или съответно 4финанс или друг кредитор. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, дадено по-горе, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката, посочен в началото или на електронен адрес: dpo@tbibank.bg. 4. Уведомен съм, че: 4.1. Банката, съответно 4финанс или друг кредитор може да проверява достоверността и актуалността на личните ми данни посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и може да иска от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит или друг договор. 4.2. като част от одобрението ми в процедурата по кандидатстване за кредит личните ми данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специален софтуер (скоринг софтуер) на Банката, 4финанс или друг кредитор ще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от мен данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии. В резултат моето заявление ще получи определен брой точки, според който моето заявление може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. Ако моето заявление получи брой точки между минималния и достатъчния за одобрение, заявлението ще бъде разгледано от служител на Банката, 4финанс или друг кредитор. В случай на изцяло автоматизирано решение по моето заявление (без намеса на служител на Банката, съответно 4финанс или друг кредитор), имам право да поискам преразглеждане на решението от служител и да изразя гледната си точка. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката, 4финанс и/или от друг кредитор. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Давам своето съгласие при одобрение на молбата ми за кредит и в случай, че сключеният договор за потребителски кредит предвижда плащане от моя страна на еднократна такса за оценка на риска, същата тази еднократна такса за оценка на риска да бъде финансирана от Банката, като аз съответно ще възстановявам на Банката сумата за финансиране на посочената еднократна такса и съответно начислената лихва с всяка дължима от мен месечна вноска съгласно Погасителния план към Договора за потребителски кредит. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. С подписване на настоящото, декларирам че: 7.1. Съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имам качеството на местно лице за целите на данъчното облагане само на Република България; 7.2. Не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава по смисъла на чл. 36, ал. 2 и ал.5 от ЗМИП и не съм свързано лице с лице, заемащо или заемало такава длъжност (ако твърдението не е вярно, моля зачертайте този текст и попълнете съответните данни в отделна декларация); 7.3. Действам от свое име и за своя сметка; Действам от името и за сметка на:..................................................................................... (моля посочете данни за лицето, когато е приложимо) 7.4. Посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. В случай, че встъпя в договорни отношения с Банката се задължавам при настъпване на промяна в посочените от мен данни да я информирам незабавно и в писмена форма, както и да предоставя други данни и документи, ако това е необходимо; 7.5. В случай че ми бъде открита сметка в Банката съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България. 7.6. Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

С маркирането на всяко от полетата за изразяване на съгласие, находящи се в лявата част на съответния текст на настоящото Заявление-декларация за установяване на договорни отношения изразявам разбирането и съгласието си с текста, който е разположен до съответното поле.


ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“

8. Заявявам желанието си и давам съгласие да ми бъде сключена застраховка/и, предлагана/и от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, действаща като застрахователен агент на „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и „Кардиф Общо застраховане, Клон България” КЧТ за което давам и своето изрично съгласие личните ми данни, включително ограничени данни за здравословното ми състояние да бъдат обработени и съхранявани от Банката, в качеството й на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за Застраховането (КЗ), както и за целите на администриране на определеното застрахователно покритие.

Във връзка със сключването на застраховката съм информиран/а, че предоставените от мен лични данни, се обработват от „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и „Кардиф Общо застраховане, Клон България” КЧТ, в качеството им на администратори на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Запознах се с Известието за защита на данните, налично на сайтовете на дружествата: www.bnpparibascardif.bg/bg/pid3898/partners.html и във всеки техен офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт. Ще приема Общите условия на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по полицата.

 

 

Последно обновяване - 30.08.19 г.

Защита на лични данни
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно този документ преди да използвате нашите услуги. Той обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме Вашите данни. Предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата “Политика за поверителност и използване на личните данни”, се счита за съгласие предоставените от Вас данни да бъдат обработвани по посочения в този документ начин.

 1. Кои сме ние?

Основният администратор на вашите лични данни за целите на нашите услуги е Дедал Къмпани ООД със седалище в гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 145, което предоставя услугите си съгласно Общите Условия, публикувани в този сайт.

Можете да се свържете с нас на тел. 0700 166 96, 032 966 788, e-mail: dostavka@dedalbg.com или като използвате формата за връзка с нас, поместена на този сайт.

 1. Защо обработваме Ваша лична информация?

Съхраняваме и използваме данните:

 • За осигуряване на достъп Ви като потребителите и предоставяне на Услуги чрез нашия онлайн магазин
 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчкии други.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и новини. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (промоция, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
 • За да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим сигурно пазаруване и запознаване с предлаганите от нас продукти
 • За да Ви направим предложения и препоръки за нашите Услуги, които може да Ви интересуват. 
 • Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно изискване

 

 1. Каква информация събираме от Вас?

3.1. Информация при регистрация и друга информация относно профила на потребител

Когато се регистрирате, за да изпозвате нашите Услуги ние събираме следната информация за Вас:

 • Вашето име и фамилия, телефонен номер, e-mail, адрес и/или данни за фирма, ако титулярът на регистрацията е ЮЛ
 • Ако се регистрирате чрез ВашияGoogle или Facebook профил - Вашето име, фамилия, e-mail или друга информация, която е видима във Вашия профил,, в зависимост от предоставените от Вас разрешения

3.2. Информация при поръчка на потребителя

 • При покупка на продуктможем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email или др. 
 • При покупка на изплащане следва да предоставите Вашите лични данни, необходими за одобрение и последващо получаване на кредит. Тези данни се съхраняват и използват единствено за целите на обработването на вашата заявка, за установяването на контакт с Вас и свързаното с това техническо администриране.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Ако доставката на поръчаните от Вас стоки се осъществява от куриер или друга транспортна фирма, ние предоставяме Вашите контактни данни, само доколкото това е необходимо за извършването на доставка.
 • При плащане чрез E-Pay, ,Easypay,PayPal, с кредитни/дебитни карти или с кредит/лизингови вноски, Ние предоставяме данните, които Вие сте попълнили, на институцията, която ги обработва, с цел извършване на заявеното от Ваша страна плащане.
 • В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични даннина наши партньори (напр. транспортни, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

 

3.3. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също така да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация. Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси, ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.

Когато осъществявате достъп до нашия онлайн магазин или използвате нашите Услуги ние автоматично можем да събираме следната информация за Вас:

 • Информация за устройството -операционна система, версия, уникални идентификатори, типа и версията на браузъра Ви
 • Информация за местоположението
 • Данни за потребител - технически данни катоIP адрес, дата на регистрация, дата на последната промяна на паролата, дата на последното успешно влизане
 • Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници- информация за Вашите действия, като например сайтовете, от които достъпвате до нашият сайт, дата и час на всяко посещение, извършени от вас търсения, рекламни банери, върху които сте кликнали и реда, в който посещавате съдържанието на нашият онлайн магазин

3.4. Не събираме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели и други. Нашите Услуги не са предназначени за деца под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 18-годишна възраст.

3.5. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

 1. Бисквитки и подобни технологии

Ние използваме "бисквитки" (“cookies”), за да проследяяваме поведението на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви и да Ви предоставяме подходящи реклами. "Бисквитките" са малки текстови файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, Вашите предпочитания и потребителското Ви име. Те ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Възможно е и да използваме някои упълномощени трети страни, които поставят бисквитки на нашия Сайт, за да доставят техни услуги.Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои "бисквитки", да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате  задават или имат достъп до "бисквитки", можете да настроите браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете "бисквитките", някои части от нашите услуги може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

Нашият сайт използва следните категории бисквитки:

 • Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на браузъра на Вашето устройство и влизат в употреба, когато посещавате онлайн магазинът ни. Тези бисквитки служат за запаметяване на настройките и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на техните последващи посещения.
 • Сесийни бисквитки – това са временни бисквитки, които се съхраняват в архива за бисквитки на Вашия браузър до напускане на сайта ни. Информацията, която получаваме, използвайки тези бисквитки, ни помага в анализа на уеб трафика.
 • Рекламни бисквитки – тези бисквитки гарантират предоставянето на персонализирани реклами и подпомагат измерването на ефективността на рекламните кампании чрез анализ на взаимодействието Ви с рекламите.
 1. Вие имате право на безплатна информация за съхраняваните от нас Ваши данни, както и право на корекцияили изтриване(„правото да бъдеш забравен“) на тези данни. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Всички описани по-горе действия можете да направите през профила си или чрез писмено подадено заявление. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

Ако имате допълнителни въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля свържете се с нас.

 

Последно обновяване - 22.05.2018г.